Financieel bijdragen

  Naam *

  Email *

  VVB2022 - Welk bedrag zeg jij (zegt jouw gezin) toe als Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2022? Onderaan de webpagina vind je een tabel om je te helpen welk bedrag je zou kunnen geven.*

  Ik ben van plan dit bedrag over te maken in termijn(en) *


  Iedereen die lid is van onze kerk, krijgt de vraag om ‘contributie’, een vaste financiële bijdrage, te voldoen. Die bijdrage wordt gebruikt om alle activiteiten van de kerk te betalen. Het is fijn als je maandelijks geeft. Heb je (nog) geen periodieke overschrijving gedaan, dan kun je jouw bijdrage overmaken naar IBAN NL25RABO0119406217 ten name van NGK Nijmegen en onder vermelding van VVB 2021.

  VVB’s 2021 lopen achter
  In vergelijking met vorig jaar lopen de ontvangen VVB’s achter en dat zit vooral in minder ‘adressen’ die al betaald hebben. Er zijn grofweg twee soorten betalers. Mensen die periodiek een automatische overschrijving doen en mensen die eenmalig iets overmaken. Als je tot die tweede groep behoort: vergeet de ngk ⋅ nijmegen niet als je straks je eindejaarsuitkering hebt gekregen (:). Lees hier nog eens de geefbrief2021.

  Jouw toezegging voor VVB 2022

  We vinden het fijn om nu alvast een beeld te hebben van onze financiële positie in het volgende kalenderjaar. Daarom willen we je vragen om ons nu alvast door te geven welke financiële bijdrage jij wilt toezeggen. onderaan deze pagina tref je een tabelletje aan waarin we een suggestie doen. Uiteraard bepaal je zelf wat je wilt en kunt geven. Geef hier jouw toezegging door. Mede op basis van jouw toezegging gaan we in het voorjaar de geefbrief2022 schrijven.

  Belastingvoordelen rondom giften

  Wist je trouwens dat je jouw bijdragen aan de ngk ∙ nijmegen bij je belastingopgave als gift mag aftrekken? De ngk ∙ nijmegen wordt door de Belastingdienst gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt ook een periodieke belastingaftrekbare gift geven. Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst. We hebben een documentje voor je gemaakt met een instructie hoe je de overeenkomst Periodieke Gift kunt invullen.

  En zodra je jouw toezegging hebt gedaan, is het belangrijk om meteen de periodieke overschrijving in orde te maken! De bankgegevens zijn: NL25RABO0119406217 t.n.v. NGK Nijmegen o.v.v. VVB

  Alvast veel dank!

  Met vriendelijke groet,
  Hans Krabbendam, voorzitter kerkenraad
  Maaike Medendorp, penningmeester

  Nijmegen, oktober 2021
  Netto inkomen Richtbedrag (per maand) Percentage
  € 500 € 10 2,00%
  € 1.000 € 21 2,13%
  € 1.500 € 38 2,25%
  € 2.000 € 55 2,75%
  € 2.500 € 81 3,25%
  € 3.000 € 113 3,75%
  € 3.500 € 149 4,25%
  € 4.000 € 200 5,00%
  € 4.500 € 270 6,00%