Financieel bijdragen

  Naam *

  Email *

  VVB2019 - Welk bedrag zeg jij (zegt jouw gezin) toe als Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2019?*

  Ik ben van plan dit bedrag over te maken in termijn(en) *

  VVB2020 - Welk bedrag zeg jij (zegt jouw gezin) toe als Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2020? *

  Ik ben van plan dit bedrag over te maken in termijn(en) *


  Binnenkort hopen we in de ngk ∙ nijmegen een nieuwe predikant te beroepen. Een predikant wordt betaald uit de ‘contributie’ die de gemeenteleden samen opbrengen. We noemen die contributie de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Iedereen die meeleeft met de ngk ∙ nijmegen wordt gevraagd om een financiële bijdrage. Uiteraard bepaal je zelf jouw bijdrage. Onderaan dit bericht vind je een tabelletje met richtbedragen voor verschillende netto-inkomensgroepen.

  We geloven dat God wil voorzien in onze dagelijkse financiële omstandigheden, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Vandaar dat we transparant zijn over onze uitgaven en over onze wensen op financieel gebied. We vragen je vrijmoedig om een financiële bijdrage, maar laat iedereen doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of onder dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7).

  Een financiële uitdaging
  We hebben onvoldoende beeld van wat we op dit moment aan VVB-betalingen mogen verwachten, laat staan hoe dat de komende jaren zal zijn. Om een beter beeld te krijgen van onze financiële draagkracht in de komende jaren, willen we daarom jaarlijks bij je navragen wat jij van plan bent aan vaste vrijwillige bijdrage te geven. Als we uitgaan van de inkomsten op dit moment, dan zijn we helaas niet in staat om een predikant te onderhouden. Een flinke stap omhoog is hier dus nodig. Je helpt ons dus enorm als je jouw toezegging met ons zou willen delen.

  Wat cijfers
  In 2019 verwachten we aan VVB te ontvangen: € 67.000,00
  Om een predikant te kunnen beroepen is minimaal nodig: € 90.000,00
  Dit betekent dat de VVB voor 2020 een derde (34%) hoger moet zijn dan het huidige niveau van de VVB 2019.

  Geef jouw toezegging aan ons door!

  Voordat het beroep wordt uitgebracht willen we meer duidelijkheid hebben over onze financiële mogelijkheden. Het is dus belangrijk dat je de vragen in het formulier zo snel mogelijk beantwoordt:  gebruik het formulier bovenaan deze pagina.

  Wist je trouwens dat je jouw bijdragen aan de ngk ∙ nijmegen bij je belastingopgave als gift mag aftrekken? De ngk ∙ nijmegen wordt door de Belastingdienst gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt ook een periodieke belastingaftrekbare gift geven. Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst. We hebben een documentje voor je gemaakt met een instructie hoe je de overeenkomst Periodieke Gift kunt invullen.

  En zodra je jouw toezegging hebt gedaan, is het belangrijk om meteen de periodieke overschrijving in orde te maken! De bankgegevens zijn: NL25RABO0119406217 t.n.v. NGK Nijmegen o.v.v. VVB

  Alvast veel dank!

  Met vriendelijke groet,
  Sandra Ruta, voorzitter kerkenraad
  Maaike Medendorp, penningmeester

  Nijmegen, september 2019
  Netto inkomen Richtbedrag (per maand) Percentage
  € 500 € 10 2,00%
  € 1.000 € 21 2,13%
  € 1.500 € 38 2,25%
  € 2.000 € 55 2,75%
  € 2.500 € 81 3,25%
  € 3.000 € 113 3,75%
  € 3.500 € 149 4,25%
  € 4.000 € 200 5,00%
  € 4.500 € 270 6,00%